Noční Běhy

Jedná se o seriál večerních běhů pro širokou veřejnost ve Zlínském kraji. Myšlenkou je uspořádat seriál sportovních akcí, kde vyhrát vždy neznamená doběhnout na prvním místě. Vyhrát znamená předvést to nejlepší, co momentálně dokážu. Přijďte si to prostě užít …

Závod

Každý účastník vyplněním a odesláním on-line formuláře při přihlášení prohlašuje, že je seznámen s propozicemi, přečetl si pravidla, se kterými souhlasí a bude se jimi řídit, stejně jako pokynů pořadatele. Zároveň bere na vědomí, že startuje na vlastní nebezpečí, je zdravotně způsobilý.

Pořadatel neručí za vzniklé škody na zdraví a majetku vzniklou účastníkům při závodu, stejně tak škodám způsobených závodníkem třetí osobě.

Běžci mladší 18-ti let se mohou zúčastnit závodu pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce.
Účastnit běhu se můžou pouze řádně registrovaní závodníci ve svých kategoriích.

Účastníci běhu jsou povinni:

 • dodržovat trasu
 • neznečišťovat okolí trasy, chránit přírodu a chovat se ohleduplně
 • být vybaven čelovkou (případně náhradními bateriemi)
 • mít na hrudi viditelně umístěné startovní číslo
 • mít na noze upevněný elektronický chip časomíry, který v cíli odevzdá pořadateli

V opačném případě může dojít k diskvalifikaci běžce.

Nevyzvednuté předstartovní balíčky není možné vyzvedávat později, ani jinak nárokovat.

Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu běhu (při distancích nad 10km), následně v prostoru startu a cíle, či v centru zázemí.

Účastník při úspěšném dokončení běhu, získá „finišerskou“ medaili.

Na každém běhu budou vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií (1. – 3. místo) a vítězové kategorie Tandem Mix.

Každému běhu bude předcházet „Rodinný charitativní běh“, kdy výtěžek ze startovného bude poukázán potřebným v místě konání běhu. Tento běh je určen pro rodiny s dětmi a všechny, kdo chtějí podpořit dobrou věc. Všichni získají účastnickou medaili a startovní číslo. Vítězem tohoto běhu jsou všichni účastníci, tedy nebudeme vyhlašovat nejrychlejší.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích a podmínkách bez předchozího oznámení.

Registrace

Účastník svou registrací uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů.

Registraci je možné provést prostřednictví odkazu na stránkách www.nocnibeh.cz, nebo v místě konání běhu před startem.

Přihlášení je platné až po zaplacení startovného, čímž se rozumí připsání startovného na účet pořadatele.

Registraci TANDEMU provádí pouze jeden člen týmu a to do závodu, označeného jako „tandem“. Startovné se platí za oba členy. Přihlášení provádí pouze jeden z dvojice, jméno druhého člena týmu oznámí při prezenci.

Pokud pořadatel neobdrží startovné do 3 dnů od podání přihlášky, bude registrace stornována.

Startovné je nevratné, stejně tak v případě, že by se závod nemohl uskutečnit z důvodu nezaviněném pořadatelem, např. přírodní pohroma, epidemie atp.

Kategorie

 • Muži I (do 19 let včetně)
 • Muži II (20 – 39 let)
 • Muži III (40 – 49 let)
 • Muži IV (50 a více)
 • Ženy I (do 19 let včetně)
 • Ženy II (20 – 39 let)
 • Ženy III (40 – 49 let)
 • Ženy IV (50 a více)
 • Tandem MIX (žena + muž bez rozdílu věku)

U tandemu má dvojice pouze 1 měřící čip a je podmínkou, aby dvojice přiběhla do cíle společně.

Speciální kategorie jsou u nočního běhu na Rusavě. Zde platí kategorie uvedené v propozicích tohoto konkrétního závodu.